Leczenie uzależnienia od leków

Leczenie Lekomanii

 

W naszym Ośrodku Terapii Uzależnień świadczymy pomoc dla osób uzależnionych od różnego typu preparatów medycznych. Pomimo tego, że leczenie lekomanii nie należy do najłatwiejszych, naszą pracą udowadniamy, że uwolnienie chorego od niszczących go nałogów jest możliwe.

Lekomania to, najprościej mówiąc, uzależnienie od przyjmowania leków. Bardzo często występuje pod wpływem długotrwałego zażywania danej substancji leczniczej, która została osobie chorej przepisana przez doktora. Problem ten dotyczy również preparatów ziołowych. Najczęściej uzależnione osoby to te powyżej 50 roku życia, cierpiące na depresję czy nerwicę. W naszej placówce oferujemy leczenie lekomanii, które obejmuje odstawienie szkodliwych substancji, pomoc w czasie trwania detoksykacji oraz wsparcie psychiczne w celu stabilizacji.

Lekomania stanowi odmianę toksykomanii, polegającej na przyjmowaniu substancji szkodliwych dla organizmu, takich jak wszelkiego typu używek, narkotyków czy rozpuszczalników. Uzależniona osoba odczuwa nieprzyjemne objawy związane z brakiem zażycia danej substancji i dąży do osiągnięcia pewnych doznań zarówno fizycznych, jak i psychicznych, związanych z przyjmowaniem danych środków medycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacjenci uzależniają się zazwyczaj od preparatów:

 

 • przeciwbólowych
 • uspokajających
 • euforyzujących
 • dopingujących
 • nasennych

Zdarza się również, że chory przyjmuje leki hormonalne, które, stosowane na dłuższą metę, mogą prowadzić do guza macicy, nadczynności tarczycy i wielu innych niebezpiecznych dla życia chorób. W ramach uzależnień związanych z przyjmowaniem środków medycznych wyróżnia się nałóg oraz przyzwyczajenie. W tym miejscu należy z całą mocą podkreślić, że zarówno osoba cierpiąca z powodu uzależnienia, jak i nałogu, zazwyczaj nie jest w stanie samodzielnie zdiagnozować swojego problemu i przyznać, że potrzebuje leczenia.

Tak samo jak w przypadku choroby alkoholowej, uzależniony stopniowo zaczyna spożywać coraz większe dawki, co stanowi jeszcze większe niebezpieczeństwo dla jego zdrowia, a nawet życia. Dotychczasowe ilości przyjmowanych substancji przestają przynosić zadowalające efekty, dlatego chory spożywa ich coraz więcej lub zamienia preparaty na jeszcze silniejsze. W końcu na tyle przyzwyczaja się do obecności substancji w organizmie, że zaczyna być od niego zależny nie tylko na płaszczyźnie psychicznej, ale również fizycznej.

Wyróżnia się następujące typy lekomanii:

 • typ haszyszowy
 • typ kokainowy
 • typ substancji halucynogennych
 • typ morfinowy
 • typ amfetaminowy
 • typ khat
 • typ barbituranowy
 • typ benzodiazepinowy
 • typ niebenzodiazepinowy
 • typ alkoholowy

Ostatnie cztery z wymienionych typów są ze sobą ściśle powiązane. Z tego powodu przyjmowanie substancji jednego rodzaju może prowadzić do nawrotu choroby u osoby, która leczyła uzależnienie na substancje innego typu.

Do najczęstszych objawów lekomanii należą:

 • zmiany zachowania,
 • stałe pragnienie przyjęcia danej substancji leczniczej,
 • potrzeba przyjmowania preparatu medycznego, której chory nie jest w stanie kontrolować,
 • obsesyjne dążenie do pozyskania pożądanego preparatu, wizyty u doktora w celu otrzymania jedynie recepty, a nie samego leczenia,
 • pojawienie się paniki w przypadku braku dostępu do preparatu,
 • stosowanie preparatów pomimo świadomości ich szkodliwości,
 • zespół odstawienny po zakończeniu przyjmowania substancji.

Jeśli okazuje się, że przepisany przez specjalistę środek staje się niezbędny do życia, konieczne jest natychmiastowe rozpoczęcie leczenia lekomanii.

Skutki regularnego przyjmowania danych substancji mogą być inne w zależności od ich rodzaju i przyjmowanych dawek. Przerwanie spożywania danych substancji może również skutkować wystąpieniem wielu objawów abstynencyjnych i np. nieprawidłowym funkcjonowaniem narządów wewnętrznych oraz prowadzić m.in. do zaburzeń czynności serca. Do innych objawów abstynencyjnych należy pojawienie się silnego lęku, nerwowość, ciągłe pobudzenie, drgawki, a nawet halucynacje. Zwykłe odstawienie preparatu medycznego nie powoduje tego typu symptomów, dlatego wszelkie niepokojące zachowania mogą być sygnałem do tego, że dana osoba jest uzależniona i należy natychmiastowo rozpocząć leczenie lekomanii.

Skontaktuj się z nami już dziś

Kontakt