Siecioholizm

Skontaktuj się z nami: 664 913 885

Leczenie siecioholizmu

 

Ośrodek Leczenia Uzależnień Nowa Droga prowadzi terapie oraz leczenie. W naszej siedzibie  chory może skorzystać z porad psychologa, lekarza oraz podjąć pełne leczenie.

 

Uzależnienie od Internetu i komputera

Oprócz wielu zalet, jakie niesie ze sobą używanie Internetu, istnieje też jego ogromna wada - ryzyko uzależnienia się. Szczególnie problem ten dotyczy dzieci, gdyż z racji swojej niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli. Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić do uzależnienia od Internetu (inne używane nazwy: siecioholizm, netoholizm, internetoholizm; coraz częściej stosuje się skrót IAD - Internet Addiction Disorder, czyli Zespół Uzależnienia od Internetu (ZUI), czasami również infoholizm, choć pojęcie to jest szersze niż uzależnienie od Internetu). Szacuje się, że obecnie uzależnionych jest od kilku do kilkunastu procent użytkowników Internetu, a zagrożonych uzależnieniem może być około jedna trzecia.

Objawy uzależnienia od Internetu:

 

O początku problemu mówić można kiedy w Internecie spędza się coraz więcej czasu i jest on używany w celu osiągnięcia satysfakcji, odreagowania czy ucieczki od codzienności. Wiąże się to zwykle z zaniedbaniem kontaktów społecznych w realnym świecie. Obserwuje się równocześnie:

- próby kontroli i/lub ograniczania czasu spędzonego w Internecie;

- tolerancję uzależnieniową - rosnącą potrzeba wydłużania czasu spędzonego w Internecie by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji;

- zespół abstynencyjny i zaburzenia nastroju - doświadczanie niepokoju, bezsenności, rozdrażnienia, zmian nastroju lub depresji gdy niemożliwe jest korzystanie z Internetu zgodnie z wcześniejszym planem lub gdy korzystanie to zostanie niespodziewanie przerwane;

- kłamstwa na temat czasu spędzonego w Internecie, usprawiedliwianie nadmiernego korzystania;

- korzystanie z Internetu mimo świadomości negatywnych skutków, jakie się z tym wiążą;

Skutki nadużywania Internetu:

 

  • Odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego;
  • Zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych;
  • Zwiększająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych w realnym świecie w sytuacji wystąpienia trudności z nimi związanych;
  • zmiana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów);
  • uzależnienie od gier komputerowych (częściej dotyczy dzieci) oraz od Internetu (częściej dotyczy młodzieży);
  • Dotyczące zdrowia: brak troski o zdrowie (zarywanie nocy, zaniedbywanie posiłków) i higienę osobistą, pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni, pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, podrażnienia skóry (spowodowane kontaktem z duża ilością cząsteczek kurzu dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora), nadpobudliwość, bezsenność.

 

Co zrobić w przypadku podejrzenia, że dziecko może być uzależnione od Internetu?

  • Skontaktować się z terapeutą w celu postawienia diagnozy i ewentualnej terapii