Leczenie uzależnień od
narkotyków

Leczenie narkomanii

 

Ośrodek Terapii Uzależnień „Nowa Droga” prowadzi leczenie narkomanii. W naszej siedzibie chory może skorzystać z porad psychologa, lekarza oraz podjąć pełne leczenie uzależnienia.

 

Uzależnienie

 

Zażywanie substancji psychoaktywnych może wywołać stan przyzwyczajenia, a nawet stan przymusu, czyli uzależnienia. Nakortyki wykazują działanie, które sprawia przyjemność oraz prowadzi do znacznej poprawy nastroju u osoby zażywającej. Ich spożywanie niesie za sobą jednak ogromne ryzyko pojawienia się zależności psychicznej, która objawia się regularną potrzebą przeżywania sytuacji, będących efektem przyjmowania danej substancji, oraz odczucia ulgi w stresujących sytuacjach. Taka zależność jest właściwa dla wszystkich substancji psychoaktywnych, jednak stopień jej natężenia oraz skutki zależą głównie od rodzaju, cech osobowościowych osoby i sytuacji, w której narkotyk jest przyjmowany. Duże znaczenie ma również wiek osoby, która sięga po substancje odurzające.

 

To w zasadzie reguła, że dorośli, którzy się uzależnili, pierwsze eksperymenty z narkotykami zaczynali już w wieku kilkunastu lat, w okresie dojrzewania. Aby nie dopuścić do tego typu sytuacji ważne jest jak najszybsze podjęcie leczenia uzależnienia od narkotyków.

Drugim rodzajem uzależnienia od substancji psychoaktywnych jest zależność fizyczna, która obejmuje tylko niektóre grupy narkotyków. Objawy różnią się w zależności od rodzaju przyjmowanej substancji. Regularne jej zażywanie skutkuje pojawieniem się tolerancji organizmu na dany narkotyk. Prowadzi to do zwiększenia przyjmowanych dawek, ponieważ te, które jeszcze niedawno wydawały się wystarczające, w miarę upływu czasu nie dają zadowalających efektów. Osoba zażywająca stopniowo wpada w coraz większy nałóg, z którego wyciągnąć może ją tylko odpowiednie leczenie uzależnienia od narkotyków.

Ważną kwestią jest również uzależnienie środowiskowe, czyli wiele zachowań i sytuacji, które wynikają ze zdobywania i stosowania narkotyków. Istotnym czynnikiem jest też fakt, że pozyskiwanie substancji odurzających jest często utrudnione, bo większość z nich jest nielegalna.

W wyniku odstawienia szkodliwej substancji podczas leczenia uzależnienia pojawiają się objawy odstawienia, zwane zespołem abstynencyjnym. Jego objawy różnią się w zależności od typu środka, przyjmowanych dawek i czasu zażywania.

 

Skutki używania narkotyków

 

Bardzo ważny jest fakt, że leczenie uzależnienia od narkotyków jest bardzo ciężkie, ponieważ większość osób często nie zdaje sobie sprawy z jak poważnym problemem ma do czynienia i jak bardzo negatywnie to wpływa na jej zdrowie. Osoby zażywające ciągle uważają, że przyjmowanie substancji psychoaktywnych jest ich wyborem i, jeśli zechcą, w każdej chwili mogą przestać. Tego typu zachowanie znacznie utrudnia zwrócenie się o pomoc i podjęcie leczenia uzależnienia.

Zależność od różnych substancji psychoaktywnych prowadzi często do przedawkowania, czyli śmiertelnych zatruć organizmu, a także do ostrych zaburzeń psychicznych i problemów z funkcjonowaniem narządów wewnętrznych. Bez podjęcia odpowiedniego leczenia uzależnienie może prowadzić do obniżenia jakości życia i szybszej śmierci, a także może być przyczyną ogromnych szkód społecznych. Dodatkowo badania wskazują, że ok. 50% wszystkich aktów samobójczych odbywa się pod wpływem substancji psychoaktywnych, a do ponad połowy wypadków drogowych przyczyniają się osoby będące pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Właśnie dlatego leczenie narkomanii jest ważne również dla całego społeczeństwa.

 

Używanie substancji psychoaktywnych przez niektóre osoby ma wpływ nie tylko na ich życie , ale również na otoczenie!

Wiele osób zastanawia się jak poznać, czy dana osoba zażywa substancje psychoaktywne. Chcąc zapewnić bliskiej osobie jak najlepsze wsparcie, próbuje dowiedzieć się, czy istnieje jakiś problem, by móc ewentualnie zaproponować jej leczenie uzależnienia. Większość osób nie miała nigdy nic wspólnego z narkotykami, dlatego nie jest w stanie dostrzec, że coś jest nie w porządku z zachowaniem bliskiego. Należy pamiętać, że występujące objawy mogą znacznie się od siebie różnić w zależności od rodzaju przyjmowanego narkotyku. Czasami zmiany mogą być bardzo słabo widoczne i tylko osoba, która bardzo dobrze zna swojego bliskiego lub przyjaciela może być w stanie dostrzec występowanie drobnych zaburzeń.

Aby dowiedzieć się, czy dana osoba zażywa środki odurzające przede wszystkim należy sprawdzić jak wyglądają jej źrenice oraz jak reagują one na światło – czy automatycznie zwężają się pod jego wpływem, a potem stopniowo powiększają. Jeśli tak, stanowi to pierwszy sygnał ostrzegawczy – być może dana jednostka naprawdę potrzebuje leczenia.

Osoba, która dobrze zna potencjalnego zażywającego będzie w stanie zauważyć nagłe zmiany zachowania i zaproponować leczenie narkomanii. Uzależniony bowiem zmieni środowisko, w jakim się do tej pory obracał, wprowadzi modyfikacje w swojej szafie i stylu bycia. Stanie się bardziej lekceważący, nie będzie skory do jakichkolwiek rozmów.

Z zażywaniem substancji odurzających praktycznie zawsze wiążą się problemy w pracy lub szkole. Możliwy jest również znaczny spadek wagi i dużo mniejsze przywiązywanie wagi do spożywanych posiłków - zażywającemu zaczyna być obojętne wszystko, oprócz narkotyków. Bliski członek rodziny powinien zauważyć podobne objawy i zaproponować leczenie uzależnienia.

 

Poniżej przedstawiamy symptomy, które objawiają się przy przyjmowaniu różnego typu substancji psychoaktywnych.

Halucynogeny (grzyby, LSD)

LSD, czyli kwas lizergowy przyjmuje się poprzez włożenie pod język papierka nasączonego substancją. Grzyby zaś można zażywać w formie suszonej lub świeżej. Po spożyciu tych substancji u osoby zażywającej występują halucynacje i omamy, co sprawia, że całkowicie odcina się ona od świata rzeczywistego. Mogą pojawić się agresywne zachowania i nagłe, silne zmęczenie.

Środki psychostymulujące (crack, kokaina, amfetamina)

Po ich przyjęciu następuje znaczne pobudzenie, rozszerzenie źrenic, nienaturalna pewność siebie, słowotok, a niekiedy nerwowość. W momencie ustania działania substancji odurzającej zażywający odczuwa ogólne zniechęcenie. Środki psychostymulujące są na tyle silne, że zaburzają rytm dobowy uzależnionego – bardzo często zażywający jest aktywny w środku nocy i cierpi na bezsenność.

Środki z grupy opiatów (heroina, morfina)

Przyjmowanie środków z tej grupy skutkuje sennością, spokojem, powolnością ruchów, które po przerwaniu działania zamieniają się w nerwowość.

Środki uspokajające i nasenne

Początkowo osoba przyjmowania odczuwa silne pobudzenie i zadowolenie, które stopniowo się zmniejsza aż do zapadnięcia w sen. Bardzo często osoby, które zażywają tego typu środki bardzo niewyraźnie się wypowiadają i mają spowolnione ruchy.

Konopie (haszysz, marihuana)

Zachowanie osoby, która przyjęła konopie można opisać jako bardzo chaotyczne. Jej wypowiedzi są nieskładne, ale mimo to osoba ta jest niezwykle skora do prowadzenia dyskusji. Zażywający zachowuje się beztrosko, wszystko jest w stanie go rozśmieszyć. Pod wpływem regularnego zażywania jednak osoba taka staje się coraz bardziej milcząca i zamknięta w sobie, może również cierpieć na zaburzenia pracy serca i inne schorzenia narządów wewnętrznych.

Leczenie uzależnienia od narkotyków

Należy zaznaczyć, że leczenie narkomanii nigdy nie jest proste. Jego początkowy etap to detoksykacja, która polega na całkowitym pozbyciu się substancji psychoaktywnych z organizmu osoby zażywającej. Leczenie uzależnienia polega przede wszystkim na psychoterapii, która wzmacnia psychikę i uświadamia jak wielką krzywdę powoduje jego nałóg. Bez wątpienia cały proces leczenia jest długi i trudny dla pacjenta, ale ma szansę pomóc w odzyskaniu równowagi psychicznej i fizycznej.

W naszym Ośrodku Leczenia Odwykowego „Nowa Droga”, położonego w dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu, proponujemy terapie, porady psychologa oraz opiekę i pomoc lekarską. Warto pamiętać, że z nałogu można wyjść zawsze, a leczenie uzależnienia od narkotyków ma długą historię i stosowane dziś metody mogą być bardzo pomocne.

Skontaktuj się z nami już dziś

Kontakt