Terapia DDA

Terapia alkoholizmu dla DDA

 

W otoczeniu osób zmagających się z chorobą alkoholową znajdują się często zarówno ich partnerzy jak i dzieci, które są niestety uczestnikami sytuacji, której nie rozumieją i na którą nie mają wpływu. Pomimo częstych różnych, które pojawiają się w rodzinach alkoholików, można zebrać i wyróżnić kilka doświadczeń, którym dzieci dorastające w takim otoczeniu musiały sprostać. Są to:

 • poczucie braku akceptacji, bezpieczeństwa i oparcia
 • bycie w chaosie i brak możliwości przewidzenia, co się zdarzy
 • życie w poczuciu ciągłego zagrożenia, napięcia, leku i niepewności wraz z doświadczaniem aktów przemocy (również seksualnej)
 • życie w systemie pozbawionym norm i wartości.

Ciągłe próby życia i przetrwania w domu pozbawionym zasad i wartości, bez żadnego oparcia, najczęściej z dużą ilością obowiązków, które dziecko musi przejąć po rodzicu, wymaga szybkiego przystosowania się i wypracowania bardzo silnych mechanizmów obronnych. Dziecko ma na sobie niekończącą się presję, jest w ciągłym stresie – próbuje sobie z tym radzić same, bo odczuwa wstyd przed otoczeniem zewnętrznym i przeważnie nie szuka pomocy. Oczywiście dużą nadzieją na zmianę tej toksycznej sytuacji jest osiągnięcie pełnoletności i usamodzielnienie się, czyli wyrwanie się z domu. Jednak często dorosłość nie okazuje się łatwa dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. Osoby takie cierpią czasami na syndrom określany jako DDA. 

W wyniku doświadczeń wyniesionych z życia w domu, gdzie była/y osoba/osoby zmagające się z chorobą alkoholową utrwala się pewien schemat zachowań i reakcji w różnych sytuacjach. To niestety bardzo utrudnia odczuwanie zadowolenia i szczęścia, a w szczególności nawiązywania bliskich relacji w dorosłym życiu. Dorosłe Dziecko Alkoholika - to syndrom składający się z zespołu zaburzeń. 

Do zespołu cech DDA należą:

 

 • Duże problemy z samooceną, zaburzone poczucie własnej wartości
 • Przeżywanie stanu przewlekłego napięcia emocjonalnego (stałe pogotowie emocjonalne), często silnego lęku przed odrzuceniem
 • Trudności w przeżywaniu przyjemności i nadwrażliwość na cierpienie, poczucie bycia nieszczęśliwym
 • Nieumiejętność odprężenia się, odpoczynku
 • Trudności w rozpoznawaniu uczuć, nierzadko „zamrożenie emocjonalne”
 • Posiadanie sztywnych, zagrażających schematów myślenia o innych, o sobie, o świecie
 • Wyparcie własnych potrzeb, gotowość do spełniania oczekiwań innych
 • Trudności wchodzenia w bliskie związki z ludźmi
 • Lęk przed nowymi sytuacjami w życiu

Objawy związane z syndromem DDA nie występują oczywiście u wszystkich osób, które dorastały w rodzinie, w której była choroba alkoholowa. Często takie osoby radzą sobie z problemami z przeszłości i nie wymagają pomocy specjalistów ani terapii, osiągają wiele sukcesów, najczęściej w życiu zawodowym. Jednak zdarza się też tak, że cechy DDA przeszkadzają w życiu codziennych i wtedy pomoc psychoterapeuty jest niezbędna. Dlatego pomoc terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików jest niezwykle ważna. Taka terapia jest prowadzona przez specjalistów psychoterapii uzależnień oraz terapeutów, którzy mają specjalne przeszkolenie do prowadzenia psychoterapii DDA.

 

W Ośrodku Terapii Uzależnień Nowa Droga prowadzone jest nie tylko leczenie uzależnień osób, które są bezpośrednio uzależnione, ale również terapie dla osób współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA. Ośrodek posiada poradnie uzależnień, gdzie każdy może uzyskać profesjonalną pomoc. Cały czas dostępna jest możliwość zapisania się na terapię oraz uzyskanie porady psychologa. Mieścimy się w pięknej okolicy, gdzie każdy zdoła odnaleźć spokój i wolność.

Skontaktuj się z nami już dziś

Kontakt