Program terapii uzależnień

W czasie pobytu w naszym ośrodku leczenia uzależnień realizowana jest pełna podstawowa terapia uzależnień.

Oznacza to, że w programie znajdują się tematy z zakresu wiedzy o chorobie. Osoba kończy pobyt w ośrodku leczenia uzależnień z wiedzą na temat własnej choroby – swoistą instrukcją obsługi. W czasie zajęć realizujemy następujące tematy w formie wykładów i dyskusji oraz warsztatów i ćwiczeń.

Mikrowykłady i dyskusje:

 1. Uzależnienie jako choroba – objawy osiowe, fazy rozwoju;
 2. Głód, sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym, narkotykowym ...;
 3. Program HALT;
 4. Program 24h;
 5. Mechanizmy uzależnienia – MNRU, mechanizm iluzji i zaprzeczenia, głód, rozproszone JA;
 6. Radzenie sobie z myślami o braniu, piciu, graniu;
 7. Konsekwencje choroby;
 8. Rodzina z problemem uzależnienia;
 9. Bezsilność i utrata kontroli;
 10. Abstynencja - korzyści;
 11. Nawroty jako element choroby chronicznej;

Warsztaty i ćwiczenia:

 1. Radzenie sobie ze stresem;
 2. Złość- jak rozładować, kiedy jest destrukcyjna;
 3. Wstyd i poczucie winy wynikające z choroby;
 4. Budowanie motywacji do leczenia uzależnienia;
 5. Indywidualny plan zdrowienia;
 6. Tożsamość - zmiana – fazy zmiany;
 7. Treningi rozpoznawania zapobiegania nawrotowi choroby;
 8. Treningi- radzenie sobie ze złością i negatywnymi jej skutkami;
 9. Treningi asertywnego odmawiania;
 10. Komunikacja interpersonalna – Ćwiczenia;

Proces terapi uzależnień nastawiony jest na osiągnięcie założonego celu :

 1. Przekazanie wiedzy dotyczącej choroby.Lepsze poznanie siebie ,własnych stanów emocjonalnych , (rozpoznawanie i nazywanie towarzyszących im uczuć i emocji). Osiągnięcie wzrostu samoświadomości.
 2. Nauczenie się budowania prawidłowych relacji interpersonalnych np. w grupie. Czyli polepszenie relacji – również w rodzinie. Podniesienie poczucia własnej wartości.
 3. Zredukowanie zachowania agresywnego- konstruktywne reagowanie.
 4. Poznanie  źródeł wsparcia np. NA i AA, oraz inne grupy pomocowe.

Po opuszczeniu ośrodka leczenia uzależnień zaczyna się kolejny etap zdrowienia.

Część osób nie kończy na podstawowej terapii uzależnień , która uczy przede wszystkim obsługi choroby i jednocześnie pomaga utrzymać abstynencję. Kontynuowanie bowiem leczenie uzależnienia jest ogromnie ważne. Spotkania zwykle odbywają się ambulatoryjnie i są po to by nadal wprowadzać w życie to czego uczestnik dowiedział sie na terapi uzależnień oraz by rozwiązywać wszystkie bieżące i zaszłe sprawy w sposób zdrowy. Spotkania powinny odbywać się z terapeutą uzależnień blisko miejsca zamieszkania chorego.

Skontaktuj się z nami już dziś

Kontakt